Urząd Skarbowy w GryficachUrząd Skarbowy
w Gryficach
  Sobota, 20 grudnia 2014
  Szukaj w serwisie
 
  wyszukiwanie zaawansownane
Tutaj jesteś: Strona główna Izby Skarbowej w Szczecinie  » Urzędy Skarbowe  » US w Gryficach Właściwość miejscowa
Izba Skarbowa w Szczecinie - Ostatnio dodane informacje
Izba Skarbowa w Szczecinie - Ankiety
Wybierz ankietę

Na skróty

Wybierz Urząd

Ważne informacje
Informacje dla osób niepełnosprawnychKontakt
Jak załatwić sprawę w UrzędzieDruki do pobraniaNumery kont
Biuletyn Informacji Publicznej
US w Gryficach - Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Ważne linki
Zobacz także
Rządowe Centrum LegislacjiKrajowa Informacja PodatkowaE-Deklaracje Program E-podatki Zanim podpisesz
Urząd Skarbowy w Gryficach
Urząd Skarbowy
ul. Niepodległości 54 A
72-300 Gryfice

nr telefonów:
centrala - 91 387 84 00,
fax - 91 387 84 02


www.us-gryfice.is.szczecin.pl

US w Gryficach

18-12-2014 09:37:41
e-Deklaracje dla płatników

Link do podstrony Dla płatników

 

 

Informacja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmiotów niepełniących funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy sporządzają i przekazują do urzędów skarbowych imienne informacje o wysokości dochodów podatników tego podatku dla więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych), lub gdy informacje te są składane w ich imieniu przez biuro rachunkowe.DOKUMENTY, KTÓRYCH DOTYCZY ZMIANA


Informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R, deklaracje PIT-4R, PIT-8AR oraz roczne obliczenie podatku PIT-40.FORMA I TERMIN PRZESYŁANIA DO URZĘDU SKARBOWEGO


Od 1 stycznia 2015 r. istnieje obowiązek składania przez te podmioty do urzędów skarbowych ww. dokumentów wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Przesyłając ww. dokumenty za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy to zrobić przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (BPE). Płatnicy PIT oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku będące osobami fizycznymi od 1 stycznia 2015 r, będą mieli jednak możliwość podpisywania dokumentów wysyłanych drogą elektroniczną danymi autoryzującymi.


Termin składania dokumentów do urzędów skarbowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej:


•PIT-4R, PIT-8AR, IFT-3/IFT-3R – do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym,

•PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, PIT-40 - do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.


SPOSÓB PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW DROGĄ ELEKTONICZNĄ


Płatnicy PIT i osoby niepełniące funkcji płatnika w tym podatku mogą składać do urzędów skarbowych deklaracje za pomocą środków komunikacji elektronicznej korzystając z jednej z trzech opcji:


1. Modułu systemu finansowo-księgowego

Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania można wysyłać deklaracje drogą elektroniczną bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych płatnika oraz automatycznie podpisać elektronicznie wszystkie przesyłane deklaracje.

W tym celu należy:

wejść na stronę Internetową www.portalpodatkowy.mf.gov.plz zakładki e-Deklaracje, z sekcji Struktury dokumentów XML pobrać (klikając w nazwę konkretnej struktury wyświetlając jej kod w formacie XSD na ekranie) strukturę logiczną,wysłać dokument elektroniczny z własnej aplikacji,pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).UPO jest dowodem złożenia dokumentu w urzędzie skarbowym.


2. Formularzy interaktywnych

Przy wykorzystaniu formularzy interaktywnych.

W tym celu należy:

wejść na stronę Internetową www.portalpodatkowy.mf.gov.plpobrać właściwy formularz z zakładki e-Deklaracje, sekcja Formularze,wypełnić formularz,podpisać go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub danymi autoryzującymi,wysłać dokument,pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).UPO jest dowodem złożenia dokumentu w urzędzie skarbowym.


3. Uniwersalnej Bramki Dokumentów

Przy użyciu Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD) umożliwiającej składanie dokumentu zbiorczego zawierającego do 20 000 deklaracji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, PIT-40 (oznaczonych jako PIT-8CZ, PIT-11Z, PIT-RZ, PIT-40Z).

W tym celu należy:

wykorzystać odpowiednią aplikację (moduły) przygotowaną przez producentów oprogramowania zgodnie ze specyfikacją Wejścia - Wyjścia,wypełnić formularz,podpisać dokument podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub danymi autoryzującymi,wysłać dokument do UBD,pobrać i zachować dla całej wysyłki Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).UPO jest dowodem złożenia dokumentu w urzędzie skarbowym.

Zapraszamy to testowania UBD.SKŁADANIE DEKLARACJI PRZEZ PEŁNOMOCNIKA


Płatnicy PIT i osoby niepełniące funkcji płatnika w tym podatku, którzy chcą aby deklaracja została złożona w ich imieniu przez pełnomocnika, powinni udzielić pełnomocnictwa do podpisywania i składania deklaracji i złożyć je we właściwym urzędzie skarbowym w formie papierowej formularz UPL-1 (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej). Jedno pełnomocnictwo wystarczy do obsługi deklaracji składanych do wszystkich urzędów skarbowych.TERMIN I SPOSÓB PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW DO PODATNIKÓW


Termin i sposób przesyłania podatnikowi PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz PIT-40 pozostaje bez zmian niezależnie od formy ich składania do urzędu skarbowego. Upływa z końcem lutego następującego po roku podatkowym.PODSTAWA PRAWNA:


1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 746, z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1563)

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi winny być opatrzone (Dz. U. z 2012 r. poz. 1537, z późn. zm.).


28-11-2014: Nowe zasady składania wybranych PIT-ów do urzędów skarbowych
08-09-2014: Usługi administracji podatkowej
01-08-2014: Szkolenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą
28-07-2014: Zmiana miejsca prowadzenia obsługi kasowej
05-05-2014: Ponad 10 tysięcy elektronicznych rocznych zeznań podatkowych
23-04-2014: Wydłużone godziny przyjmowania zeznań podatkowych w Urzędzie Skarbowym
08-04-2014: Nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi
30-03-2014: „Dzień otwarty” w Urzędzie Skarbowym w Gryficach
11-02-2014: Wyślij PIT przez internet