Izba Skarbowa w SzczecinieBiuletyn Informacji Publicznej
  Czwartek, 02 lipca 2015
  Szukaj w serwisie
 
  wyszukiwanie zaawansownane
Na skróty
Wybierz Urząd:
Izba Skarbowa w Szczecinie
US w Białogardzie
US w Choszcznie
US w Drawsku Pomorskim
US w Goleniowie
US w Gryficach
US w Gryfinie
US w Kamieniu Pomorskim
US w Kołobrzegu
I US w Koszalinie
II US w Koszalinie
US w Myśliborzu
US w Pyrzycach
US w Stargardzie Szczecińskim
US w Szczecinku
I US w Szczecinie
II US w Szczecinie
III US w Szczecinie
US w Świnoujściu
US w Wałczu
Zachodniopomorski US
Informacje dla wierzycieli
Instrukcje
Informacje o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej oraz sposobie korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej.

» Instrukcje
Rejestry zmian
» Bieżący rejestr
» Archiwum (do 28 lutego 2007r)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Ważne linki
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Zobacz także
Rządowe Centrum Legislacji Krajowa Informacja Podatkowa Portal Podatkowy

BIP

Co to jest BIP?

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym utworzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej. Podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Jak korzystać z BIP?

Informacje publiczne udostępniane są na stronach oznaczonych jednolitym znakiem graficznym BIP, co ułatwia ich identyfikację. Strona główna Biuletynu znajduje się pod adresem www.bip.gov.pl Strona BIP Izby Skarbowej w Szczecinie jest stroną podmiotową i zawiera informacje publiczne z zakresu działania i funkcjonowania urzędów skarbowych w województwie zachodniopomorskim. Po lewej stronie ekranu przeglądarki znajduje się menu przedmiotowe BIP. Po wyborze pozycji z menu, po prawej stronie ekranu ukazują się informacje z danej kategorii.

Co to jest informacja publiczna?

Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o:
  1. polityce wewnętrznej i zagranicznej,
  2. podmiotach obowiązanych do udostępniania informacji publicznej,
  3. zasadach funkcjonowania podmiotów obowiązanych do udostępniania informacji publicznej,
  4. danych publicznych,
  5. majątku publicznym.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, w szczególności:
  • tajemnicy skarbowej,
  • tajemnicy zawodowej,
  • tajemnicy statystycznej, czy innej tajemnicy ustawowo chronionej, jak również z uwagi na ochronę danych osobowych bądź prawo do prywatności. Jak uzyskać informację publiczną?
Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu. Jeżeli informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, to jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

czytaj więcej

Ostatnia zmiana
2007-02-27 23:48:42
Maciej Koniuszewski
zmodyfikowano dokument
maciej.koniuszewski@zp.mofnet.gov.pl
Opiekun BIP
Maciej Koniuszewski
ul. Roosevelta 1,2
70-525 Szczecin
91 48 03 654
Faks: 91 48-03-656
maciej.koniuszewski@zp.mofnet.gov.pl
Anna Raca
ul. Roosevelta 1,2
70-525 Szczecin
91 4803655
anna.raca@zp.mofnet.gov.pl
Izba Skarbowa w Szczecinie - Ankiety
Wybierz ankietę