Izba Skarbowa w SzczecinieBiuletyn Informacji Publicznej
  Wtorek, 03 marca 2015
  Szukaj w serwisie
 
  wyszukiwanie zaawansownane
Na skróty
Wybierz Urząd:
Informacje dla wierzycieli
Instrukcje
Informacje o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej oraz sposobie korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej.

» Instrukcje
Rejestry zmian
» Bieżący rejestr
» Archiwum (do 28 lutego 2007r)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Ważne linki
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Zobacz także
Rządowe Centrum LegislacjiKrajowa Informacja PodatkowaE-Deklaracje

BIP

Co to jest BIP?

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym utworzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej. Podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Jak korzystać z BIP?

Informacje publiczne udostępniane są na stronach oznaczonych jednolitym znakiem graficznym BIP, co ułatwia ich identyfikację. Strona główna Biuletynu znajduje się pod adresem www.bip.gov.pl Strona BIP Izby Skarbowej w Szczecinie jest stroną podmiotową i zawiera informacje publiczne z zakresu działania i funkcjonowania urzędów skarbowych w województwie zachodniopomorskim. Po lewej stronie ekranu przeglądarki znajduje się menu przedmiotowe BIP. Po wyborze pozycji z menu, po prawej stronie ekranu ukazują się informacje z danej kategorii.

Co to jest informacja publiczna?

Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o:
  1. polityce wewnętrznej i zagranicznej,
  2. podmiotach obowiązanych do udostępniania informacji publicznej,
  3. zasadach funkcjonowania podmiotów obowiązanych do udostępniania informacji publicznej,
  4. danych publicznych,
  5. majątku publicznym.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, w szczególności:
  • tajemnicy skarbowej,
  • tajemnicy zawodowej,
  • tajemnicy statystycznej, czy innej tajemnicy ustawowo chronionej, jak również z uwagi na ochronę danych osobowych bądź prawo do prywatności. Jak uzyskać informację publiczną?
Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu. Jeżeli informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, to jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

czytaj więcej

Ostatnia zmiana
2007-02-27 23:48:42
Maciej Koniuszewski
zmodyfikowano dokument
maciej.koniuszewski@zp.mofnet.gov.pl
Opiekun BIP
Maciej Koniuszewski
ul. Roosevelta 1,2
70-525 Szczecin
91 48 03 654
Faks: 91 48-03-656
maciej.koniuszewski@zp.mofnet.gov.pl
Anna Raca
ul. Roosevelta 1,2
70-525 Szczecin
91 4803655
anna.raca@zp.mofnet.gov.pl
Izba Skarbowa w Szczecinie - Ankiety
Wybierz ankietę